ABCYa.com - trang web dạy trẻ mầm mon, tiểu học toán, tiếng Anh,... qua games

09 Tháng Mười 2017 2980 lượt đọc

ABCYa.com - trang web dạy trẻ mầm mon, tiểu học toán, tiếng Anh,... qua games

ABCya.com là một trong những cái tên nổi tiếng nhất về trò chơi tương tác trên web máy tính dành cho trẻ  tuổi tiểu học. Tất cả các trò chơi đều được tạo hoặc kiểm duyệt bởi các giáo viên có bằng cấp. Những games giáo dục này đều miễn phí và mô phỏng theo các bài học cho học sinh tiểu học, nhằm cung cấp một môi trường tương tác cho trẻ học tập đầy thích thú.

ABCYa.com - trang web dạy trẻ mầm mon, tiểu học toán, tiếng Anh,... qua games

Nội dung website được nhóm theo khối lớp từ Pre-K, K đến lớp 5, bao gồm các môn đọc, toán và một số nội dung khác, trong đó có cả các kĩ năng máy tính mức cơ bản.

Ví dụ các bạn tuổi tiền lớp 1 (Kindergarten) có các game ghép chữ in hoa với chữ in thường, game tạo người tuyết, tạo một khuôn mặt,... Các bạn lớp 1 có game làm phép cộng, đếm số cá, nối các điểm, đi một vòng quanh thành phố...

ABCYa.com - trang web dạy trẻ mầm mon, tiểu học toán, tiếng Anh,... qua games

Rất nhiều game cho tuổi tiền lớp 1 và lớp 1 có kèm âm thanh để trẻ hiểu được nếu chưa biết đọc. 

Apple, The New York Times, Disney Family Fun Magazine và Fox News đều đã xướng tên các app và games trên máy tính từng đạt nhiều giải thường của ABCya.com.

 

Video một game học toán với trò bóng rổ trên ABCya

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc