Bộ quần áo mới cho nhà bác học (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 29)

09 Tháng Giêng 2018 304 lượt đọc

Đọc thầm câu chuyện và trả lời câu hỏi bên dưới: 

Bộ quần áo mới cho nhà bác học


Páp – lốp (nhà sinh học người Nga) thường đến phòng thí nghiệm với bộ quần áo đã sờn cũ. Các đồng nghiệp góp tiền đưa cho ông, yêu cầu nhà bác học nên đi may bộ quần áo mới cho lịch sự.
- Rất cảm ơn các bạn! Páp – lốp cầm tiền, cảm động vì lòng tốt của bạn bè.
Sau đó, ông đến phòng thí nghiệm vẫn với bộ quần áo sờn cũ nhưng lại dắt theo cả một đàn chó mới. Páp – lốp rất vui sướng. Ông nói với các bạn đồng nghiệp:
- Các bạn ơi, tiền của các bạn đóng góp rất đùng lúc. Những thí nghiệm của chúng ta nên tiến hành nhiều hơn nữa.

(sưu tầm)

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc