Sự tích chú cuội cung trăng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 24)

03 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Sự tích chú cuội cung trăng và trả lời câu hỏi.

Về quê ngoại (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 23)

02 Tháng Giêng 2018
Đọc bài thơ Về quê ngoại rồi trả lời câu hỏi

Cóc kiện trời (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 22)

31 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Cóc kiện trời rồi trả lời câu hỏi.

Tại sao ở nước Anh và một số nước khác xe đi bên trái đường? (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 21)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Tại sao ở nước Anh và một số nước khác xe đi bên trái đường và trả lời câu hỏi.

Rước đèn ông sao (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 20)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Rước đèn ông sao và trả lời câu hỏi.

Tình bạn (Đề đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 19)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Tình bạn và trả lời câu hỏi

Bài học của gà con (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 18)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Bài học của gà con rồi trả lời câu hỏi.

Trái Đất (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 17)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Trái Đất rồi trả lời câu hỏi.

Hãy cho mình một niềm tin (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 16)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Hãy cho mình một niềm tin và trả lời câu hỏi.

Cây đa quê hương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 15)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây đa quê hương và trả lời câu hỏi.

Nhà rông ở Tây Nguyên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 14)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Nhà rông ở Tây Nguyên và trả lời câu hỏi.

Cây gạo (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 13)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Cây gạo và trả lời câu hỏi.

Chim chích và sâu đo (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 12)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Chim chích và sâu đo và trả lời câu hỏi.

Đua ghe ngo (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 11).

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Đua ghe ngo và trả lời câu hỏi.

Cậu bé thông minh (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 10)

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Cậu bé thông minh và trả lời câu hỏi.

Chiếc áo rách (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 9)

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chiếc áo rách và trả lời câu hỏi.

Cây thông (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 8).

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây thông và trả lời câu hỏi.

Chõ bánh đúc của dì tôi (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 7).

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chõ bánh đúc của dì tôi và trả lời câu hỏi.

Ba điều ước (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 6).

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Ba điều ước và trả lời câu hỏi.

Chuyện của loài kiến (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 5)

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Chuyện của loài kiến và trả lời câu hỏi.

Đang còn ưu đãi

Sản phẩm tiêu biểu

Chat với ConTuHoc