Sự tích chú cuội cung trăng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 24)

03 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Sự tích chú cuội cung trăng và trả lời câu hỏi.

Về quê ngoại (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 23)

02 Tháng Giêng 2018
Đọc bài thơ Về quê ngoại rồi trả lời câu hỏi

Cóc kiện trời (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 22)

31 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Cóc kiện trời rồi trả lời câu hỏi.

Tại sao ở nước Anh và một số nước khác xe đi bên trái đường? (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 21)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Tại sao ở nước Anh và một số nước khác xe đi bên trái đường và trả lời câu hỏi.

Rước đèn ông sao (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 20)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Rước đèn ông sao và trả lời câu hỏi.

Tình bạn (Đề đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 19)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Tình bạn và trả lời câu hỏi

Bài học của gà con (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 18)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Bài học của gà con rồi trả lời câu hỏi.

Trái Đất (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 17)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Trái Đất rồi trả lời câu hỏi.

Hãy cho mình một niềm tin (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 16)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Hãy cho mình một niềm tin và trả lời câu hỏi.

Cây đa quê hương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 15)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây đa quê hương và trả lời câu hỏi.

Nhà rông ở Tây Nguyên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 14)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Nhà rông ở Tây Nguyên và trả lời câu hỏi.

Cây gạo (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 13)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Cây gạo và trả lời câu hỏi.

Chim chích và sâu đo (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 12)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Chim chích và sâu đo và trả lời câu hỏi.

Đua ghe ngo (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 11).

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Đua ghe ngo và trả lời câu hỏi.

Cậu bé thông minh (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 10)

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Cậu bé thông minh và trả lời câu hỏi.

Chiếc áo rách (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 9)

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chiếc áo rách và trả lời câu hỏi.

Cây thông (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 8).

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây thông và trả lời câu hỏi.

Chõ bánh đúc của dì tôi (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 7).

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chõ bánh đúc của dì tôi và trả lời câu hỏi.

Ba điều ước (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 6).

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Ba điều ước và trả lời câu hỏi.

Chuyện của loài kiến (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 5)

12 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Chuyện của loài kiến và trả lời câu hỏi.

Đang còn ưu đãi

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.250.000 VND
Chat với ConTuHoc