Trắc nghiệm môn Tiếng Việt

Tình bạn (Đề đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 19)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Tình bạn và trả lời câu hỏi

Khoảng lặng (Bài đọc tiếng Việt lớp 4 - đề số 21)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Khoảng lặng và trả lời câu hỏi

Chiền chiện bay lên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 20)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chiền chiện bay lên và trả lời câu hỏi.

Mẹ con cá chuối (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 19)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Mẹ con cá chuối và trả lời câu hỏi.

Hoa đỏ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 22)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Hoa đỏ và trả lời câu hỏi.

Rau khúc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 21)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Rau khúc và trả lời câu hỏi.

Ba con búp bê đầu tiên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 20)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Ba con búp bê đầu tiên và trả lời câu hỏi.

Bài học của gà con (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 18)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Bài học của gà con rồi trả lời câu hỏi.

Trái Đất (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 17)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Trái Đất rồi trả lời câu hỏi.

Hãy cho mình một niềm tin (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 16)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Hãy cho mình một niềm tin và trả lời câu hỏi.

Anh bù nhìn (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 18).

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Anh bù nhìn và trả lời câu hỏi.

Hoa tóc tiên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 17).

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Hoa tóc tiên và trả lời câu hỏi.

Cây âm nhạc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4- đề số 16)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây âm nhạc rồi trả lời câu hỏi.

Điều nên làm ngay (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 15)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Điều nên làm ngay rồi trả lời câu hỏi.

Có những dấu câu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 19)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Có những dấu câu và trả lời câu hỏi.

Chiếc bi đông của ông tôi (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 18)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chiếc bi đông của ông tôi và trả lời câu hỏi.

Cho và nhận (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 17)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cho và nhận và trả lời câu hỏi

Hoa tặng mẹ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 16)

14 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Hoa tặng mẹ và trả lời câu hỏi.

Cây đề (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 15)

14 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây đề và trả lời câu hỏi.

Đà Lạt (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 14)

14 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Đà Lạt và trả lời câu hỏi.

Đang còn ưu đãi

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.250.000 VND
Chat với ConTuHoc