10 câu đố tiếng Anh về tên các nước

19 Tháng Mười Hai 2017 629 lượt đọc

Các bố mẹ có thể dùng những câu đố này để cùng con luyện từ vựng tiếng Anh - chủ đề các nước trên thế giới. Phần câu hỏi và phần trắc nghiệm để biết đáp án được tách riêng nhằm tiện cho bố mẹ nào muốn in ra nhé!

Countries Quiz

Finish the sentences by matching countries with the provided clues.

England, Japan, France, Greece, Russia, Australia, USA, New Zealand, Egypt, India

 

1. Koalas and kangaroos are found in ____________________________

2. The Sphinx is found in ______________________________________

3. The Statue of Liberty is found in ______________________________

4. The Eiffel Tower is found in __________________________________

5. The city of Tokyo is found in _________________________________

6. The Parthenon is found in ___________________________________

7. Kiwi birds are found in ______________________________________

8. Stonehenge is found in _____________________________________

9. The city of Moscow is found in _______________________________

10. The Taj Mahal is found in ___________________________________

(Theo funenglishgames)

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc