Nên MUA RIÊNG hay MUA CHUNG licence sử dụng Raz-kids, Kids A-Z?

02 Tháng Mười 2017 4726 lượt đọc

ConTuHoc là đơn vị duy nhất được ủy quyền phân phối Raz-kids và các chương trình của Learning A-Z cho thị trường bán lẻ tại Việt Nam

Khi mua licence sử dụng các chương trình có trên Kids A-Z  của hãng Learning A-Z theo gói dành cho gia đình qua ConTuHoc.com, bên cạnh việc an tâm là tài khoản đã  được mua đàng hoàng theo đúng chính sách bán hàng của hãng, đảm bảo học sinh sẽ được sử dụng ổn định thay vì phải lo hãng phát hiện licence bị chung bởi các học sinh không thuộc cùng một lớp học thật và treo quyền sử dụng, thì còn có một quyền lợi quan trọng là phụ huynh được phép sử dụng tài khoản dành cho teacher để chủ động thêm/sửa tài khoản student, thay đổi level, download sách, phiếu bài tập, tham khảo hướng dẫn dạy đọc/viết/khoa học, xem báo cáo chi tiết, giao bài tập/bài kiểm tra cho học sinh/con mình,... 

Một licence được phép có tối đa 5 tài khoản students. Bạn có thể mua riêng 1 licence hoặc chung với các nhà khác mua 1 licence.

Với cả 2 cách mua chung (trả phí sử dụng theo số student; ConTuHoc gom từng nhóm 5 students dùng chung 1 licence) và loại mua riêng (trả phí sử dụng cho số lượng licence, mỗi licence được phép có tối đa 5 students), nội dung mà học sinh sử dụng được là hoàn toàn như nhau.  Mỗi licence có 01 tài khoản teacher và bạn sẽ đều có thông tin tài khoản teacher này. Nhưng có 4 điểm khác biệt để bạn cân nhắc lựa chọn.

MUA RIÊNG 1 licence

Bạn trả phí cho trọn 1 licence được phép có tối đa 5 students

CHUNG VỚI CÁC NHÀ KHÁC MUA 1 licence

Bạn chỉ trả phí để là 1 trong 5 student khai thác 1 licence

👉 Bạn CÓ QUYỀN tạo tối đa 5 tk student (cho các con, cháu trong nhà, cho con bạn bè bạn rủ) để cùng dùng 01 licence mà bạn đã mua 

👉 Bạn KHÔNG CÓ QUYỀN tạo tài khoản student. Hỗ trợ khách hàng của ConTuHoc tạo sẵn cho bạn tài khoản student mà bạn đã thanh toán phí sử dụng

👉 Bạn tiết kiệm được 10% mức phí sử dụng nếu rủ được 5 students cùng dùng 1 licence.

VD gói Raz-kids + Reading A-Z (tức Raz-Plus): phí là 1.210K/năm/licence (==> nếu đủ 5 bạn dùng thì phí chỉ là 242K/student/năm)

Đặt mua tại Licence sử dụng Raz-kids + Reading A-Z,... (tối đa 5 students/licence)

Đặt mua tại Ghép nhóm 5 students chung 1 licence 01 năm sử dụng Kids A-Z

Raz-Plus: Phí là 270K/student/năm

👉 Không phải chờ đợi thêm các nhà khác, bạn thanh toán xong ConTuHoc sẽ báo hãng licence luôn (tài khoản sử dụng sẽ được gửi lại sau 1-2 ngày từ khi ConTuHoc báo hãng)

👉 Bạn có thể phải đợi thêm vài ngày để có đủ hoặc gần đủ 5 suất student trong đó có bạn đã thanh toán thì ConTuHoc mới báo hãng cấp licence (tài khoản sử dụng sẽ được gửi lại sau 1-2 ngày từ khi ConTuHoc báo hãng).

👉 Chủ động tự quản lý tk teacher được cấp, không lo có nhà khác dùng chung tài khoản teacher và làm gì đó vi phạm chính sách của hãng như download ồ ạt sách, tạo tk student thứ 6, khiến bị hãng cắt quyền sử dụng. 👉 Tk teacher quản lí licence được sử dụng chung bởi phụ huynh của 5 student, nếu có người vi phạm chính sách sử dụng của hãng thì bạn bị ảnh hưởng theo.
👉 Sau này, trong quá trình dùng, khi nào bạn muốn mua bổ sung các chương trình khác của Learning A-Z thì toàn quyền chủ động mua bổ sung vào licence đang dùng này (chương trình mới bổ sung sẽ có thời hạn 01 năm kể từ ngày được bổ sung) 👉 Không chủ động mua thêm các chương trình khác vào licence đang dùng khi muốn. Vì khi một chương trình được thêm vào licence thì mọi students đều được thụ hưởng như nhau, nên nếu cả 5 nhà cùng đồng ý mua thêm chương trình mà bạn muốn thì mới mua chung tiếp được.
So sánh hai cách MUA RIÊNG và MUA CHUNG các chương trình trên Kids A-Z của Learning A-Z
 

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc