đọc hiểu tiếng Việt lớp 5

Hương làng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 27)

06 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Hương làng rồi trả lời câu hỏi.

Đất nước (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 26 - luyện đọc hiểu thi học sinh giỏi)

05 Tháng Giêng 2018
Đọc đoạn trích Đất nước rồi trả lời câu hỏi.

Mùa thảo quả (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 25 - luyện thi học sinh giỏi lớp 5)

05 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Mùa thảo quả rồi trả lời câu hỏi (Bài luyện đọc hiểu dành cho học sinh giỏi)

Biển đẹp (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 24 - luyện thi học sinh giỏi)

04 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Biển đẹp và trả lời câu hỏi (dành cho học sinh luyện thi học sinh giỏi)

Tại sao mẹ lại khóc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 24)

31 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Tại sao mẹ lại khóc rồi trả lời câu hỏi

Trái tim người mẹ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 23)

31 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Trái tim người mẹ rồi trả lời câu hỏi

Hoa đỏ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 22)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Hoa đỏ và trả lời câu hỏi.

Rau khúc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 21)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Rau khúc và trả lời câu hỏi.

Ba con búp bê đầu tiên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 20)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Ba con búp bê đầu tiên và trả lời câu hỏi.

Có những dấu câu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 19)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Có những dấu câu và trả lời câu hỏi.

Chiếc bi đông của ông tôi (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 18)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chiếc bi đông của ông tôi và trả lời câu hỏi.

Hoa tặng mẹ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 16)

14 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Hoa tặng mẹ và trả lời câu hỏi.

Cây đề (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 15)

14 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây đề và trả lời câu hỏi.

Đà Lạt (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 14)

14 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Đà Lạt và trả lời câu hỏi.

RỪNG PHƯƠNG NAM (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 13)

14 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn RỪNG PHƯƠNG NAM và trả lời câu hỏi.

Những điều vô giá (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 12)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Những điều vô giá và trả lời câu hỏi.

Người đi tìm "chân tướng" sự sống (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đế số 11)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Người đi tìm "chân tướng" sự sống và trả lời câu hỏi.

Một người anh như thế (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 10).

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Một người anh như thế và trả lời câu hỏi.

Ôn tập kiểm tra học kì I môn Toán lớp 5

11 Tháng Mười Hai 2017
Trắc nghiệm kiểm tra các kiến thức cơ bản thuộc phạm vi môn toán lớp 5 học kỳ I.

Hãy để tiền vào chỗ cũ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4, 5)

08 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Hãy để tiền vào chỗ cũ và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.
Chat với ConTuHoc