đọc hiểu tiếng Việt lớp 5

Câu chuyện về Côlômbô (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4, 5)

08 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Câu chuyện về Côlômbô và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Bài học nhớ đời (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4, 5)

08 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Bài học nhớ đời và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Những cậu bé đầu trọc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4, 5)

08 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Những cậu bé đầu trọc và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Hạnh phúc là cho đi (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 9)

09 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Hạnh phúc là cho đi và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Câu chuyện về tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 8)

08 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Câu chuyện về tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Vị sứ giả thông minh (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 7)

08 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Vi sứ giả thông minh và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Những hòn đá cuội (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 6)

07 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Những hòn đá cuội và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Bài học Rùa và Thỏ (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 5)

07 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Bài học Rùa và Thỏ. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Biển đẹp (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 4)

07 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 4: Biển đẹp

Đường vào bản (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 3)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 3: Đường vào bản

Sau trận mưa rào (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 2)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 2: Sau trận mưa rào

Mùa thu (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 1)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 1: Mùa thu.

Những chiếc đinh (bải đọc hiểu tiếng Việt lớp 4-5)

04 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Những vết đinh và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.
Chat với ConTuHoc