bệnh nghề nghiệp

Chuyện vui về các bác sĩ

22 Tháng Mười Một 2017
Mời bạn thư giãn cùng những câu chuyện vui về nghề y.

Chuyện vui về các ngành nghề

15 Tháng Mười Một 2017
Luật sư, người bán hàng, nhà thầu... và những câu chuyện liên quan đến nghề nghiệp của họ sẽ khiến bạn không thể nhịn cười!

Chuyện vui về nghề nghiệp

28 Tháng Mười 2017
Mẹ nói chuyện với con trai về nàng dâu: Này Bob, con vợ mày ngày xưa nói năng cộc lốc, nhanh như máy nổ...
Chat với ConTuHoc