lớp 5

Đường vào bản (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 3)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 3: Đường vào bản

Sau trận mưa rào (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 2)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 2: Sau trận mưa rào

Mùa thu (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 1)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 1: Mùa thu.

Những chiếc đinh (bải đọc hiểu tiếng Việt lớp 4-5)

04 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Những vết đinh và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.
Chat với ConTuHoc