spellingcity

Ưu đãi tháng cuối năm 2018: tặng tài khoản SpellingCity 01 năm

28 Tháng Mười Một 2018
Tháng cuối năm 2018 cũng là tháng ConTuHoc chính thức bắt đầu cung cấp sản phẩm luyện từ vựng SpellingCity, sau tháng 11 triển khai dùng thử rộng rãi trong cộng đồng Con Tự Học.

Hướng dẫn khai thác SpellingCity để luyện từ vựng tiếng Anh

26 Tháng Mười Một 2018
SpellingCity.com là chương trình luyện từ vựng và viết chính tả tiếng Anh, dạng game, đã được sử dụng rộng rãi ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới, cho học sinh từ tiền tiểu học tới lớp 12.
Chat với ConTuHoc