Ôn tập kiểm tra học kì I môn Toán lớp 5

11 Tháng Mười Hai 2017 554 lượt đọc

Phạm vi ôn tập môn toán lớp 5 học kì I

+ Phân số

+ Tính chất của phân số

+ Phân số thập phân

+ Cộng trừ hai phân số

+ Nhân chia hai phân số

+ Hỗn số

+  Bảng đơn vị đo độ dài

+ Bảng đơn vị đo khối lượng

+  Đề-ca-mét vuông

+ Héc-tô-mét vuông

+ Mi-li-mét vuông

+  Héc-ta

+ Số thập phân

+ Hàng của số thập phân

+ Đọc, viết số thập phân

+ Số thập phân bằng nhau

+ So sánh hai số thập phân

+ Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân

+ Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

+ Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân

+ Cộng hai số thập phân

+ Tổng nhiều số thập phân

+ Trừ hai số thập phân

+ Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

+  Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...

+ Nhân một số thập phân với một số thập phân

+ Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

+ Chia một số thập phân với 10, 100, 1000...

Trắc nghiệm kiểm tra các kiến thức cơ bản thuộc phạm vi môn toán lớp 5 học kỳ I.

Đề này gồm nhiều câu hỏi. Nếu con làm sai một câu nào đó thì nên làm tiếp ít nhất 10 câu tiếp theo.

 

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc