Ôn tập kiểm tra học kì Luyện Từ và Câu lớp 3

04 Tháng Mười Hai 2017 2489 lượt đọc

Phạm vi nội dung phân môn Luyện Từ và Câu lớp 3 học kì I

  • Từ chỉ sự vật; từ chỉ hoạt động, trạng thái; từ chỉ đặc điểm, tính chất.
  • So sánh.
  • Sử dụng dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than.
  • Các mẫu câu: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?
  • Mở rộng vốn từ theo chủ đề: Thiếu nhi, Gia đình, Trường học, Cộng đồng, Quê hương, Từ địa phương, Các dân tộc, Thành thị - nông thôn. 

Trắc nghiệm kiểm tra Luyện từ và câu học kì I 

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc