RSS

Blog posts of '2016' 'Tháng Mười'

Các speaking games dành cho trẻ 8+ tuổi
Mình tập hợp nhanh một số trò chơi bằng tiếng Anh phù hợp với các bạn đã đạt trình độ A1 trở lên ở đây, để các nhóm gia đình tham khảo khi muốn bày trò cho các sân chơi nói tiếng Anh.
Các speaking games cho trẻ tuổi 5-7 luyện từ vựng tiếng Anh - CÓ dùng Flashcards
Mình tập hợp nhanh một số trò game luyện speaking/vocab mà các giáo viên dạy tiếng Anh khuyến nghị, có vẻ phù hợp cả với các bạn nhỏ tầm 5-7 tuổi, có sử dụng Flashcard làm dụng cụ. Mời các mẹ có con tầm tuổi này mà định tình nguyện viên làm quản trò trong các nhóm giao lưu luyện nói tiếng Anh tham khảo.
Các speaking games cho trẻ tuổi 5-7 luyện từ vựng tiếng Anh - không cần dùng Flashcards
Mình tập hợp nhanh một số trò game luyện speaking/vocab mà các giáo viên dạy tiếng Anh khuyến nghị, có vẻ phù hợp cả với các bạn nhỏ tầm 5-7 tuổi, chưa nói được nhiều câu nhưng đã có phản xạ bật ra từ vựng đã biết. Mời các mẹ có con tầm tuổi này mà định tình nguyện viên làm quản trò trong các nhóm giao lưu luyện nói tiếng Anh tham khảo.
KHUNG QUY CHIẾU TRÌNH ĐỘ NGÔN NGỮ CHÂU ÂU VỚI CÁC KỲ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH
Khung trình độ Chung Châu Âu (CEFR – viết tắt của Common European Framework for Reference, tên đầy đủ là Khung Quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu Âu) được Hội đồng châu Âu xây dựng nhằm thiết lập tiêu chuẩn quốc tế trong việc học, giảng dạy và đánh giá tất cả các ngôn ngữ châu Âu hiện đại. Các hệ thống đánh giá phổ biến hiện nay như IELTS, TOEIC, TOEFL, đều có thể quy chiếu sang CEFR.
Chat với ConTuHoc