RSS

Blog posts tagged with 'bảo vệ mắt'

NÊN CHO TRẺ SỬ DỤNG MÀN HÌNH CÁC LOẠI BAO LÂU MỘT NGÀY?
Internet mang lại một cuộc cách mạng học tập, trẻ có thể học online, học qua các thiết bị có màn hình, ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng nên giới hạn trẻ sử dụng các thiết bị có màn hình như thế nào để đảm bảo sức khỏe? Nhiều gia đình có thể là vì không để ý đến câu hỏi này sớm nên con cận khá sớm. Khi con cận rồi thì lại hạn chế con học hành bằng máy tính, như thế thì nguồn tài nguyên học tập khồng lồ trên Internet bị bỏ phí, thật đáng tiếc vô cùng.
Chat với ConTuHoc