RSS

Blog posts tagged with 'listening'

Lấy về máy tính một hoặc một bộ video từ youtube dưới dạng file nghe (mp3) để con luyện tiếng Anh
Để con tắm đi tắm lại tiếng Anh, hoặc để con vừa luyện tiếng Anh vừa giải trí, thưởng thức các tác phẩm văn học bằng tiếng Anh mà không phải xem bằng mắt, không phải online nhiều, nhiều phụ huynh muốn lấy một hoặc cả một bộ video từ youtube về máy tính dưới dạng file nghe mp3. Bài viết này giới thiệu các website cho bạn làm điều đó, và giới thiệu các địa chỉ youtube chọn lọc liên quan.
Chat với ConTuHoc