Luyện phát âm giọng Anh-Mĩ với các bài học trên youtube

Mình liệt kê tạm một số playlist nổi tiếng ở đây đã, khi nào con gái xong chặng tiếng Anh cho tuổi 9-11 thì mới mò mẫm sâu hơn:

  1. Luyện phát âm giọng Anh-Mĩ
  2. Teach Reading with Phonics - American English Pronunciation!
  3. Pronunciation Pro
  4. Rachel's English
Để lại bình luận
Chat với ConTuHoc