10 câu đố về kỹ năng bản đồ bằng tiếng Anh - Phần 3 - Dành cho học sinh Phổ thông trung học

26 Tháng Mười Hai 2017 1140 lượt đọc

Tiếp tục loạt câu đố về kỹ năng bản đồ cơ bản dành cho học sinh phổ thông, Contuhoc xin giới thiệu tới các em 10 câu đố tiếp theo về kỹ năng bản đồ dành cho học sinh Phổ thông trung học. Đây là những câu hỏi về cách sử dụng bản đồ nâng cao hơn, giúp các em không chỉ hoàn thiện được kỹ năng bản đồ, mở rộng vốn từ tiếng Anh mà còn giúp ích nhiều cho các em sau này nếu muốn đi sâu vào các lĩnh vực nghiên cứu.   

10 Câu đố về kỹ năng bản đồ bằng tiếng Anh

Phần 3 - Dành cho học sinh Phổ thông trung học

(Theo bbc.co.uk)Sản phẩm tiêu biểu

1.210.000 VND 1.149.500 VND
100.000 VND
350.000 VND 237.500 VND

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc