Trắc nghiệm môn Tiếng Việt

Một chuyến đi xa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 32)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Một chuyến đi xa và trả lời câu hỏi

Thư gửi các thiên thần (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 31)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Thư gửi các thiên thần rồi trả lời câu hỏi.

20 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tiếng Việt lớp 5

09 Tháng Giêng 2018
Nhằm giúp cho các em học sinh lớp 5 có tài liệu ôn tập và rèn luyện kiến thức môn Tiếng Việt, Contuhoc xin cung cấp tới các em và phụ huynh "Đề trắc nghiệm ôn tập môn Tiếng Việt lớp 5". Với 30 câu hỏi trắc nghiệm có nội dung bám sát chương trình học ...

5 cây số và rất nhiều yêu thương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 31)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn 5 cây số và rất nhiều yêu thương và trả lời câu hỏi.

Cục nước đá (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 30)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Cục nước đá và trả lời câu hỏi.

Bộ quần áo mới cho nhà bác học (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 29)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Bộ quần mới cho nhà bác học rồi trả lời câu hỏi.

Ngọn đèn vĩnh cửu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 28)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Ngọn đèn vĩnh cửu và trả lời câu hỏi

TÌNH YÊU, GIÀU SANG VÀ SỰ THÀNH CÔNG (Bài độc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 30)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Tình yêu, giàu sang và sự thành công rồi trả lời câu hỏi.

Tiếng đồng quê (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 29)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Tiếng đồng quê và trả lời câu hỏi.

Chiếc áo mưa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 27)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Chiếc áo mưa rồi trả lời câu hỏi

Nhà chích và bồ nâu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 26)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Nhà chích và bồ nâu và trả lời câu hỏi.

Vệ sĩ của rừng xanh (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 25)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Vệ sĩ của rừng xanh rồi trả lời câu hỏi.

15 bài luyện từ và câu lớp 3

07 Tháng Giêng 2018
15 bài luyện từ và câu lớp 3

Cầm lấy tay nhau (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 30)

06 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Cầm lấy tay nhau và trả lời câu hỏi.

Tấm lòng thầm lặng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 29)

06 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Tấm lòng thầm lặng và trả lời câu hỏi.

Triền đê tuổi thơ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 28)

06 Tháng Giêng 2018
Đọc đoạn văn Triền đê tuổi thơ rồi trả lời câu hỏi.

Hương làng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 27)

06 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Hương làng rồi trả lời câu hỏi.

Đêm trong rừng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 25 - thi học sinh giỏi)

05 Tháng Giêng 2018
Đọc đoạn văn Đêm trong rừng rồi trả lời câu hỏi.

Con chuồn chuồn nước (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 28 - luyện thi học sinh giỏi)

05 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Con chuồn chuồn nước rồi trả lời câu hỏi.

Đất nước (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 26 - luyện đọc hiểu thi học sinh giỏi)

05 Tháng Giêng 2018
Đọc đoạn trích Đất nước rồi trả lời câu hỏi.

Đang còn ưu đãi

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.250.000 VND
Chat với ConTuHoc