Câu hỏi thường gặp

Mục lục

 

Tôi đã lập order nhưng không biết thông tin để thanh toán?

Sau khi bạn lập order xong (đã xác nhận gửi đơn hàng đi và nhìn thấy số order của mình), ConTuHoc.com sẽ tự động gửi email hướng dẫn thanh toán gửi đến địa chỉ email bạn cung cấp khi lập order. Nếu không thấy có email này trong mail box, bạn hãy tìm trong Spam/Junk, và đánh dấu email từ support@contuhoc.com không phải là Spam/Junk mail, để lần sau thư của chúng tôi được đưa vào Inbox của bạn.

Nếu tìm trong Spam/Junk mails cũng không thấy, bạn hãy email thông báo số order đã lập được tới support@contuhoc.com để chúng tôi gửi lại hướng dẫn thanh toán cho bạn.

Đổi trả

Khách hàng không thể đổi trả lại sản phẩm đã mua, nhưng có thể vào Facebook group/Forums Con Tự Học để tìm kiếm sự hỗ trợ từ các phụ huynh khác, nếu cần.

Sao tôi không thấy nút để đặt mua?

ConTuHoc giới thiệu các sản phẩm giáo dục hay có phí hoặc miễn phí.

  • Với các sản phẩm mà ConTuHoc Club đang tổ chức mua/dùng chung online (sau khi được hãng xuất bản xác nhận chấp thuận) hoặc ConTuHoc đã là đại lý bán lẻ/nhà phân phối được ủy quyền chính thức tại Việt Nam, thì bạn sẽ thấy nút "CHỌN" để đặt mua.

  • Các sản phẩm khác (sản phẩm miễn phí hoặc sản phẩm có phí mà ConTuHoc chưa được phép tổ chức mua chung hay phân phối), bạn chỉ có thể "Xem" để tìm hiểu chi tiết và được gợi ý cách mua tiết kiệm nhất với cộng đồng Con Tự Học.