Câu hỏi thường gặp

 

Tôi đã lập order nhưng không biết thông tin để thanh toán?

Sau khi bạn lập order xong (đã xác nhận gửi đơn hàng đi và nhìn thấy số order của mình), ConTuHoc.com sẽ tự động gửi email hướng dẫn thanh toán gửi đến địa chỉ email bạn cung cấp khi lập order. Nếu không thấy có email này trong mail box, bạn hãy tìm trong Spam/Junk, và đánh dấu email từ support@contuhoc.com không phải là Spam/Junk mail, để lần sau thư của chúng tôi được đưa vào Inbox của bạn.

Nếu tìm trong Spam/Junk mails cũng không thấy, bạn hãy email thông báo số order đã lập được tới support@contuhoc.com để chúng tôi gửi lại hướng dẫn thanh toán cho bạn.

Đổi trả

Khách hàng không thể đổi trả lại sản phẩm đã mua, nhưng có thể vào Facebook group/Forums Con Tự Học để tìm kiếm sự hỗ trợ từ các phụ huynh khác, nếu cần.

Cách áp mã giảm giá như thế nào?

  1. Bước 1: PH chọn mua sản phẩm trên contuhoc.com.
  2. Bước 2: Điền các thông tin như họ tên con, năm sinh... => Nhấn ĐẶT.
  3. Bước 3: Chọn Sử dụng mã giảm giá => Nhập mã giảm giá => Áp dụng (số tiền sau khi áp dụng mã sẽ hiển thị)
  4. Bước 4: PH điền thông tin và thanh toán theo hướng dẫn