Một ly sữa (Bài đọc tiếng Việt lớp 5 - đề số 40)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Một ly sữa rồi trả lời câu hỏi

Buôn Chư Lênh đón cô giáo (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 39)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Buôn Chư Lênh đón cô giáo và trả lời câu hỏi.

Buổi sáng mùa hè trong thung lũng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 38)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn buổi sáng mùa hè trong thung lũng và trả lời câu hỏi

Út Vịnh (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 37)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Út Vịnh và trả lời câu hỏi

Cô giáo và hai em nhỏ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 36)

16 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Cô giáo và hai em nhỏ rồi trả lời câu hỏi.

Chuỗi ngọc lam (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 35)

14 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Chuỗi ngọc lam và trả lời câu hỏi

Người thợ rèn (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 34_

14 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Người thợ rèn và trả lời câu hỏi

Cô bé làng Chăm (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 33)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Cô bé làng Chăm và trả lời câu hỏi.

Cổ tích về ngọn nến (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 32)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Cổ tích về ngọn nến và trả lời câu hỏi.

5 cây số và rất nhiều yêu thương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 31)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn 5 cây số và rất nhiều yêu thương và trả lời câu hỏi.

TÌNH YÊU, GIÀU SANG VÀ SỰ THÀNH CÔNG (Bài độc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 30)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Tình yêu, giàu sang và sự thành công rồi trả lời câu hỏi.

Tiếng đồng quê (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 29)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Tiếng đồng quê và trả lời câu hỏi.

Triền đê tuổi thơ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 28)

06 Tháng Giêng 2018
Đọc đoạn văn Triền đê tuổi thơ rồi trả lời câu hỏi.

Hương làng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 27)

06 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Hương làng rồi trả lời câu hỏi.

Đất nước (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 26 - luyện đọc hiểu thi học sinh giỏi)

05 Tháng Giêng 2018
Đọc đoạn trích Đất nước rồi trả lời câu hỏi.

Ưu đãi mua chung

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND