Ôn tập kiểm tra học kì I môn Toán lớp 4

10 Tháng Mười Hai 2017
Trắc nghiệm kiểm tra các kiến thức cơ bản thuộc phạm vi môn toán lớp 4 học kì I

Ôn tập kiểm tra học kì I môn Toán lớp 3

04 Tháng Mười Hai 2017
Đề trắc nghiệm gồm nhiều câu hỏi cơ bản bám sát phạm vi môn toán lớp 3 học kì I. Nếu con làm sai một câu nào đó thì nên làm tiếp ít nhất 10 câu tiếp theo.

Ưu đãi mua chung

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND