HDSD Lingokids - chương trình tự học tiếng Anh hấp dẫn nhất cho trẻ nhỏ 2-6 tuổi HDSD Lingokids - chương trình tự học tiếng Anh hấp dẫn nhất cho trẻ nhỏ 2-6 tuổi
01 Tháng Mười Một 2018
Lingokids là ứng dụng dành cho trẻ mới bắt đầu học tiếng Anh từ 2 đến 6 tuổi. Lingokids rất dễ sử dụng và trẻ được học thông qua chơi. Ứng dụng sẽ kịp thời điều chỉnh theo trình độ của trẻ - mức độ khó được nâng lên khi trẻ tiến bộ hơn.

Ưu đãi mua chung

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND