Hướng dẫn thanh toán phí học thử với GV bản ngữ từ Teech

Sau khi đăng ký học thử với GV bản ngữ từ Teech qua dịch vụ Gia sư do GD Con Tự Học cung cấp. Bạn thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:

  • Thông tin tài khoản:

    • STK: 0611001946588 - Ngân hàng VietCombank - Công ty CP Giáo dục Con Tự Học. 
    • Hoặc quét QR code bên dưới (để lấy thông tin tài khoản)


  • Nội dung chuyển khoản: Số điện thoại của người đăng ký
  • Số tiền: 250.000 VNĐ (phí học thử trong thời gian 0.5 giờ)
Nếu bạn đã chuyển khoản đúng nội dung mà giao dịch chưa xác nhận thành công, vui lòng liên hệ với CTH EDU hotline: 0888600284, hoặc email: support@contuhoc.com để được hỗ trợ: