KHÓA HỌC CẢM THỤ VĂN HỌC 14 buổi dành cho các bạn lớp 3 lên 4, lớp 4 lên 5 và lớp 5 lên 6

Picture of KHÓA HỌC CẢM THỤ VĂN HỌC 14 buổi dành cho các bạn lớp 3 lên 4, lớp 4 lên 5 và lớp 5 lên 6
Đơn vị cung cấp: Next Nobels
2.000.000 VND

1. Nội dung:

 

Buổi 1, 2,3. Đọc hiểu truyện

Buổi 4, 5, 6. Đọc hiểu thơ

Buổi 7. Cảm nhận biện pháp so sánh

Buổi 8.Cảm nhận biện pháp nhân hóa

Buổi 9. Cảm nhận biện pháp điệp ngữ, đảo ngữ.

Buổi 10. Cảm nhận từ ngữ

Buổi 11. Cảm nhận hình ảnh

Buổi 12, 13, 14: Viết đoạn văn cảm nhận đoạn thơ, đoạn văn

 

Trung tâm cam kết, qua khóa học cảm thụ 14 buổi này, các con sẽ biết cách tư duy tìm ý, biết cách viết và trình bày một đoạn cảm nhận văn học ngắn gọn, làm nền tảng cho toàn bộ phần văn cấp 2 của các con.
➡ Học phí : 2.000.000đ/ 14 buổi, mỗi buổi 2 tiếng
➡ Lịch học dự kiến: Các tối trong tuần và thứ 7, chủ nhật..
➡ Địa điểm học : Nhà số 6, ngõ 115 Nguyễn Khang, Hà Nội.
Để đăng kí khóa học, phụ huynh vui lòng liên hệ với số 0936738986 hoặc 0485852525.

Ưu đãi riêng cho Con Tự Học: Khi nhập học, phụ huynh trao đổi với Next Nobels là từ cộng đồng Con Tự Học sẽ được tặng một bộ trò chơi luyện nói tiếng Anh Taboo, xem thông tin về Taboo tại đây

Nếu cần tìm hiểu thêm thông tin, phụ huynh vui lòng liên hệ với Next Nobels qua số 0485852525, 0936738986.

Hình ảnh

Picture of KHÓA HỌC CẢM THỤ VĂN HỌC 14 buổi dành cho các bạn lớp 3 lên 4, lớp 4 lên 5 và lớp 5 lên 6
Chat với ConTuHoc