TOEFL IPT

Tìm hiểu về TOEFL ITP

29 Tháng Bảy 2017
Bài thi TOEFL ITP là bài thi tiếng Anh mang tính học thuật được thiết kế bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nhằm đánh giá trình độ Anh ngữ dành cho những người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.
Chat với ConTuHoc