Writing

Có gì trong Kids A-Z Writing (hay Writing A-Z)?

14 Tháng Chín 2018
Writing A-Z là một học phần trong bộ học liệu Kids A-Z của hãng Learning A-Z (Mỹ). Khi mua licence có quyền sử dụng Writing A-Z thì vào Kids A-Z học sinh và giáo viên sẽ thấy có học phần Writing. Hãy cùng lướt một tour xem trong Kids A-Z Writing có ...

Write Rights: Bộ tài liệu luyện viết và rèn ngữ pháp hàng ngày của Kids A-Z

21 Tháng Tám 2018
Với bộ tài liệu được biên soạn rất chi tiết cho 30 tuần của mỗi trình độ, trẻ sẽ được thực hành các nội dung ngữ pháp trọng tâm phù hợp làm nền tảng cho kỹ năng viết tiếng Anh.

HDSD Writing A-Z và Vocabulary A-Z cho teacher

30 Tháng Năm 2017
Raz-Plus kết hợp với Writing A-Z và Vocabulary A-Z tạo thành một bộ sản phẩm Language Art hoàn chỉnh, đặc biệt là khi có giáo viên thực sự dùng tài khoản teacher. Học sinh đọc sách để tăng từ vựng và thêm hiểu biết, giáo viên dùng Writing A-Z để có ...

Khóa học 3 buổi "Học Writing tại The Ivy-Leage Vietnam", miễn phí cho các con cộng đồng Con Tự Học

21 Tháng Hai 2017
"Tôi và các Mẹ điều hành ConTuHoc đã ngồi với nhau, cùng chung ý tưởng từ trước Tết là sẽ tổ chức một khoá học 3 buổi miễn phí do chính tôi Giang Nguyễn giảng dạy chuyên đề Viết. Chúng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là khuyến khích và hướng dẫn ...
Chat với ConTuHoc