các lục địa và đại dương

The five major oceans

16 Tháng Mười Hai 2017
Bạn đã biết về tên gọi và vị trí các châu lục và đại dương? Một chút thử thách để đọc bằng tiếng Anh và tự kiểm tra thêm kiến thức của mình về các đại dương bạn nhé!
Chat với ConTuHoc