cờ các nước

Thử tìm hiểu những điều đặc biệt trên Quốc kỳ của một số quốc gia trên thế giới.

29 Tháng Mười Hai 2017
Bạn có biết động vật huyền thoại nào trên lá cờ xứ Welsh không? Hoặc vũ khí nào có trên lá cờ của nước Mô- dăm- bích? Hãy cùng tham gia bài trắc nghiệm của chúng tôi.

Bạn có am tường về quốc kỳ các nước?

06 Tháng Mười Hai 2017
Lá cờ đại diện cho một quốc gia thường có các biểu tượng với ý nghĩa và thông điệp riêng của nó. Hãy thử thách hiểu biết của bạn qua bộ câu hỏi sau đây.
Chat với ConTuHoc