học hè

Công bố chương trình học hè tự túc tại Mỹ năm 2018

28 Tháng Mười Một 2017
Trung tâm tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ EducationUSA, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thông tin về chương trình EducationUSA Academy của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thực hiện tại 11 trường đại học và cao đẳng trên khắp nước Mỹ năm 2018.
Chat với ConTuHoc