học kì I lớp 5

Biển đẹp (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 4)

07 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 4: Biển đẹp

Đường vào bản (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 3)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 3: Đường vào bản

Sau trận mưa rào (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 2)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 2: Sau trận mưa rào

Mùa thu (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 1)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 1: Mùa thu.
Chat với ConTuHoc