học kỳ II lớp 4

Bàn tay người nghệ sĩ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 27)

04 Tháng Giêng 2018
Đọc đoạn văn Bàn tay người nghệ sĩ rồi trả lời câu hỏi.

Hình dáng của nước (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 26)

04 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Hình dáng của nước và trả lời câu hỏi.

Ông trạng thả diều (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 25)

03 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Ông trạng thả diều và trả lời câu hỏi.

Câu chuyện hai hạt lúa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 24)

02 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Câu chuyện hai hạt lúa rồi trả lời câu hỏi.

Những cánh bướm bên bờ sông (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 23)

02 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Những cánh bướm bên bờ sông rồi trả lời câu hỏi.

Đi xe ngựa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 22)

02 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Đi xe ngựa rồi trả lời câu hỏi.

Ôn tập kiểm tra học kì II môn Toán lớp 4

29 Tháng Mười Hai 2017
Ôn tập kiểm tra học kì II môn Toán lớp 4

Khoảng lặng (Bài đọc tiếng Việt lớp 4 - đề số 21)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Khoảng lặng và trả lời câu hỏi

Chiền chiện bay lên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 20)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chiền chiện bay lên và trả lời câu hỏi.

Mẹ con cá chuối (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 19)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Mẹ con cá chuối và trả lời câu hỏi.

Anh bù nhìn (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 18).

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Anh bù nhìn và trả lời câu hỏi.

Hoa tóc tiên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 17).

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Hoa tóc tiên và trả lời câu hỏi.

Cây âm nhạc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4- đề số 16)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây âm nhạc rồi trả lời câu hỏi.

Điều nên làm ngay (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 15)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Điều nên làm ngay rồi trả lời câu hỏi.

Những chú chó con ở cửa hiệu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4: đề số14

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Những chú chó con ở cửa hiệu và trả lời câu hỏi.

Trường học đặc biệt (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 -đề số 13)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Trường học đặc biệt và trả lời câu hỏi.

Sân gà vịt (Bài đọc hiểu lớp 4 - đề số 12)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Sân gà vịt và trả lời câu hỏi.
Chat với ConTuHoc