Đi xe ngựa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 22)

02 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Đi xe ngựa rồi trả lời câu hỏi.

Khoảng lặng (Bài đọc tiếng Việt lớp 4 - đề số 21)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Khoảng lặng và trả lời câu hỏi

Chiền chiện bay lên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 20)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chiền chiện bay lên và trả lời câu hỏi.

Mẹ con cá chuối (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 19)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Mẹ con cá chuối và trả lời câu hỏi.

Anh bù nhìn (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 18).

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Anh bù nhìn và trả lời câu hỏi.

Hoa tóc tiên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 17).

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Hoa tóc tiên và trả lời câu hỏi.

Cây âm nhạc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4- đề số 16)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây âm nhạc rồi trả lời câu hỏi.

Điều nên làm ngay (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 15)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Điều nên làm ngay rồi trả lời câu hỏi.

Những chú chó con ở cửa hiệu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4: đề số14

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Những chú chó con ở cửa hiệu và trả lời câu hỏi.

Trường học đặc biệt (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 -đề số 13)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Trường học đặc biệt và trả lời câu hỏi.

Sân gà vịt (Bài đọc hiểu lớp 4 - đề số 12)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Sân gà vịt và trả lời câu hỏi.

Bài kiểm tra kỳ lạ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 11)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Bài kiểm tra kỳ lạ và trả lời câu hỏi.

Tàn nhang (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 10)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Tàn nhang và trả lời câu hỏi.

Cây xoài (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đê số 9)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Cây xoài rồi trả lời câu hỏi

Pháo đền (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 8)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Pháo đền và trả lời câu hỏi.

Đánh tam cúc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 7)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Đánh tam cúc và trả lời câu hỏi.

Nói lời cổ vũ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 6)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Nói lời cổ vũ và trả lời các câu hỏi.

Hai chiếc huy chương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 5)

10 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Hai chiếc huy chương và trả lời câu hỏi bên dưới.

Hãy để tiền vào chỗ cũ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4, 5)

08 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Hãy để tiền vào chỗ cũ và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Câu chuyện về Côlômbô (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4, 5)

08 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Câu chuyện về Côlômbô và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Đang còn ưu đãi

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.250.000 VND
1.070.000 VND 800.000 VND
Chat với ConTuHoc