Bài học nhớ đời (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4, 5)

08 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Bài học nhớ đời và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Những cậu bé đầu trọc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4, 5)

08 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Những cậu bé đầu trọc và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Cái giá của sự trung thực (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 4)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 4: Cái giá của sự trung thực

Sự sẻ chia bình dị (bài đọc hiểu tiếng Việt 4 - đề 3)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt 4 - đề 3: Sự sẻ chia bình dị

Tuyết đầu mùa (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 2)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 2: Tuyết đầu mùa

Hoa mai vàng (bài đọc hiểu Việt lớp 4 - đề số 1)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 1: Hoa mai vàng

Những chiếc đinh (bải đọc hiểu tiếng Việt lớp 4-5)

04 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Những vết đinh và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Đang còn ưu đãi

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.250.000 VND
1.070.000 VND 800.000 VND
Chat với ConTuHoc