Hướng dẫn dành cho tài khoản Admin khi bắt đầu sử dụng Learning A-Z

17 Tháng Tư 2020 4775 lượt đọc

Bài viết chia sẻ cụ thể cách sử dụng tài khoản Admin để thực hiện một số công tác quản trị như: thêm giáo viên vào danh sách, thêm học sinh vào danh sách…

Thêm giáo viên vào danh sách (Importing Teachers)

 1. Đăng nhập learninga-z.com bằng tài khoản Admin của bạn.
 2. Chọn Import Teachers trên tab Manage Users.
 3. Bắt đầu bằng cách chọn Download Current Roster. Thao tác này cho phép bạn xem thông tin của các giáo viên hiện có và cung cấp một mẫu để thêm giáo viên mới vào danh sách.
 4. Ở cột B-F, cập nhật thông tin liên hệ của mỗi giáo viên khi cần hoặc thêm giáo viên mới.
 5. Cập nhật việc cấp quyền sử dụng từng sản phẩm (license) cho mỗi giáo viên ở cột F (sẽ tùy thuộc vào những sản phẩm nào của Learning A-Z mà bạn có). Số “1” nghĩa là đã được cấp quyền và “0” nghĩa là chưa có quyền.

 Chương trình học tiếng Anh learning A-Z: hướng dẫn sử dụng dành cho Admin: Cách thêm giáo viên vào danh sách (Import Teacher)


Lưu ý: Để trống ô Existing Username khi thêm giáo viên mới.

 Chương trình học tiếng Anh learning A-Z: hướng dẫn sử dụng dành cho Admin: Cách thêm giáo viên vào danh sách (Import Teacher)

Để loại một người dùng, điền 0 vào tất cả các ô sản phẩm. 
Để tạo ra tài khoản Phó quản trị (sub-coordinator), nhập giá trị lớn hơn 1 vào ô sản phẩm tương ứng.

 

 1. Lưu file dưới dạng Comma Separated Values (CSV). Đây làđịnh dạng văn bản mà các giá trị được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy. Định dạng CSV thường xuyên được sử dụng để lưu các bảng tính quy mô nhỏ như danh bạ, danh sách lớp, báo cáo…
 2. Lựa chọn Upload CSV trên trang Teacher Import.
 3. Xem xét các thay đổi, đưa ra các chỉnh sửa nếu cần rồi chọn Process Import.

Thêm học sinh vào danh sách (Import Students)

 1. Đăng nhập learninga-z.com bằng tài khoản Admin của bạn.
 2. Chọn Import Students từ tab Manage Users.
 3. Bắt đầu bằng việc chọn Download Current Students. Thao tác này cho phép bạn xem thông tin của các học sinh hiện có và cung cấp một mẫu (template) để thêm học sinh mới.
 4. Thêm học sinh mới bằng cách nhập thông tin học sinh vào cột B-H.

Chương trình học tiếng Anh learning A-Z: hướng dẫn sử dụng dành cho Admin: Cách thêm học sinh vào danh sách (Import Students)

Để trống ô LAZ Student ID khi thêm học sinh mới.

Lưu ý: Bạn có thể cần sử dụng 2 file riêng biệt: 1 để chuyển học sinh và 1 để cập nhật thông tin cũng như bài tập cho học sinh.

 

 1. Để chuyển 1 học sinh sang 1 lớp khác, thay đổi cột B sang tên đăng nhập của giáo viên mới.
 2. Ở cột B–H, cập nhật thông tin của học sinh.
 3. Cập nhật hoặc điền trình độ (để được nhận bài tập phù hợp với trình độ) của học sinh.

Chương trình học tiếng Anh learning A-Z: hướng dẫn sử dụng dành cho Admin: Cách thêm học sinh vào danh sách (Import Students)

 1. Loại học sinh khỏi lớp bằng cách thay đổi giá trị “n” ở cột cuối cùng thành “y”.
 2. Lưu file dưới dạng Comma Separated Values (CSV) .
 3. Chọn Upload CSV trên trang Import Students.
 4. Xem xét những thay đổi, đưa ra những chỉnh sửa cần thiết và chọn Confirm Changes.

Lưu ý: Nhấn vào Send Teacher Emails để gửi thông báo về những cập nhật bạn vừa thực hiện với các lớp học tới từng giáo viên.

Chương trình học tiếng Anh learning A-Z: hướng dẫn sử dụng dành cho Admin: Cách thêm học sinh vào danh sách (Import Students)

Quản lý học sinh (Manage Students)

Đăng nhập www.kidsa-z.com bằng tài khoản Teacher của bạn. Chọn Manage Students.

 1. Class Roster – Danh sách lớp

Thêm hoặc chuyển học sinh, chỉnh sửa thông tin và trình độ đọc của học sinh cũng như tạo ra các nhóm học sinh.

 1. Reports – Báo cáo

Giám sát tiến trình học tập của từng cá nhân, nhóm học sinh và cả lớp liên quan tới các kỹ năng đọc hiểu, quá trình nâng trình độ Level Up, hoạt động chung và nhiều vấn đề khác.

 1. Assignment – Bài tập

Quản lý quá trình giao bài tập cho học sinh theo từng cá nhân hoặc nhóm.

 1. In Basket – Trong phần nhận bài

Xem và chấm điểm các bài tập đã hoàn thành.

Tham khảo chi tiết hướng dẫn dành cho giáo viên trong bài viết: Trọn bộ Hướng dẫn khai thác Kids A-Z (Reading, Headsprout, Science, Writing, Vocabulary)

Xem thêm: Chuỗi bài viết hướng dẫn sử dụng, tư vấn các chương trình học tiếng Anh của Learning A-Z

 

ConTuHoc khuyến nghị học sinh sử dụng hệ thống (tự) học thêm và ôn thi tối ưu TiengAnhK12 để đạt điểm cao nhất với thời gian ôn ít nhất. Đăng kí tài khoản miễn phí để bắt đầu:
Học tốt lớp 1-12 môn Toán, Tiếng Anh Ôn thi vào lớp 6 Ôn thi vào lớp 10 Nâng cao Tiếng Anh theo khung CEFR Ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge, ETS, IELTS

 

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin cập nhật về tài nguyên, phương pháp học tập, các khóa học/CLB miễn phí và các chương trình ưu đãi của Giáo dục Con Tự Học

Trở thành Đại sứ Giáo dục Con Tự Học

 Khóa Xây nền Ngữ pháp thi vào 6

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND

sổ học từ vựng thông minh azVocab