Trắc nghiệm môn Tiếng Việt

Đất nước (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 26 - luyện đọc hiểu thi học sinh giỏi)

05 Tháng Giêng 2018
Đọc đoạn trích Đất nước rồi trả lời câu hỏi.

Mùa thảo quả (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 25 - luyện thi học sinh giỏi lớp 5)

05 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Mùa thảo quả rồi trả lời câu hỏi (Bài luyện đọc hiểu dành cho học sinh giỏi)

Biển đẹp (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 24 - luyện thi học sinh giỏi)

04 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Biển đẹp và trả lời câu hỏi (dành cho học sinh luyện thi học sinh giỏi)

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Việt - Đề số 4

04 Tháng Giêng 2018
Để giúp cho các em học sinh tiểu học vừa có thể củng cố vừa có thể mở rộng, nâng cao được kiến thức của mình đối với môn tiếng Việt lớp 5 để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng của năm học cuối cấp, Contuhoc xin giới thiệu đến các em một số đề thi ...

Bàn tay người nghệ sĩ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 27)

04 Tháng Giêng 2018
Đọc đoạn văn Bàn tay người nghệ sĩ rồi trả lời câu hỏi.

Hình dáng của nước (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 26)

04 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Hình dáng của nước và trả lời câu hỏi.

Ông trạng thả diều (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 25)

03 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Ông trạng thả diều và trả lời câu hỏi.

Sự tích chú cuội cung trăng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 24)

03 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Sự tích chú cuội cung trăng và trả lời câu hỏi.

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Việt - Đề số 3

03 Tháng Giêng 2018
Để giúp cho các em học sinh tiểu học vừa có thể củng cố vừa có thể mở rộng, nâng cao được kiến thức của mình đối với môn tiếng Việt lớp 5 để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng của năm học cuối cấp, Contuhoc xin giới thiệu đến các em một số đề thi ...

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Việt - Đề số 2

03 Tháng Giêng 2018
Để giúp cho các em học sinh tiểu học vừa có thể củng cố vừa có thể mở rộng, nâng cao được kiến thức của mình đối với môn tiếng Việt lớp 5 để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng của năm học cuối cấp, Contuhoc xin giới thiệu đến các em một số đề thi ...

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Việt - Đề số 1

03 Tháng Giêng 2018
Để giúp cho các em học sinh tiểu học vừa có thể củng cố vừa có thể mở rộng, nâng cao được kiến thức của mình đối với môn tiếng Việt lớp 5 để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng của năm học cuối cấp, Contuhoc xin giới thiệu đến các em một số đề thi ...

Về quê ngoại (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 23)

02 Tháng Giêng 2018
Đọc bài thơ Về quê ngoại rồi trả lời câu hỏi

Câu chuyện hai hạt lúa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 24)

02 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Câu chuyện hai hạt lúa rồi trả lời câu hỏi.

Những cánh bướm bên bờ sông (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 23)

02 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Những cánh bướm bên bờ sông rồi trả lời câu hỏi.

Đi xe ngựa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 22)

02 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Đi xe ngựa rồi trả lời câu hỏi.

Tại sao mẹ lại khóc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 24)

31 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Tại sao mẹ lại khóc rồi trả lời câu hỏi

Trái tim người mẹ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 23)

31 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Trái tim người mẹ rồi trả lời câu hỏi

30 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tiếng Việt lớp 5

31 Tháng Mười Hai 2017
Nhằm giúp cho các em học sinh lớp 5 có tài liệu ôn tập và rèn luyện kiến thức môn Tiếng Việt, Contuhoc xin cung cấp tới các em và phụ huynh "Đề trắc nghiệm ôn tập môn Tiếng Việt lớp 5". Với 30 câu hỏi trắc nghiệm có nội dung bám sát chương trình học ...

Cóc kiện trời (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 22)

31 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Cóc kiện trời rồi trả lời câu hỏi.

Tại sao ở nước Anh và một số nước khác xe đi bên trái đường? (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 21)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Tại sao ở nước Anh và một số nước khác xe đi bên trái đường và trả lời câu hỏi.

Ưu đãi mua chung

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND