Trắc nghiệm môn Tiếng Việt

Mùa thu (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 1)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 1: Mùa thu.

Cái giá của sự trung thực (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 4)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 4: Cái giá của sự trung thực

Sự sẻ chia bình dị (bài đọc hiểu tiếng Việt 4 - đề 3)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt 4 - đề 3: Sự sẻ chia bình dị

Tuyết đầu mùa (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 2)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 2: Tuyết đầu mùa

Hoa mai vàng (bài đọc hiểu Việt lớp 4 - đề số 1)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 1: Hoa mai vàng

Ôn tập kiểm tra học kì Luyện Từ và Câu lớp 3

04 Tháng Mười Hai 2017
Phạm vi nội dung phân môn Luyện Từ và Câu lớp 3 học kì I và các câu hỏi trắc nghiệm để ôn tập.

Những chiếc đinh (bải đọc hiểu tiếng Việt lớp 4-5)

04 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Những vết đinh và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.

Đà Lạt (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 4)

04 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm đoạn văn và trả lời các câu hỏi bên dưới.

Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 3)

04 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm đoạn văn và trả lời các câu hỏi bên dưới.

Cửa Tùng (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 2)

04 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm đoạn văn và trả lời các câu hỏi bên dưới.

Mùa hoa sấu (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 1)

04 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm đoạn văn Mùa hoa sấu và trả lời các câu hỏi bên dưới

Đang còn ưu đãi

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.145.000 VND
Đặt mua tại TiengAnhK12
Đặt mua tại TiengAnhK12