Trắc nghiệm môn Tiếng Việt

Rước đèn ông sao (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 20)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Rước đèn ông sao và trả lời câu hỏi.

Tình bạn (Đề đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 19)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Tình bạn và trả lời câu hỏi

Khoảng lặng (Bài đọc tiếng Việt lớp 4 - đề số 21)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Khoảng lặng và trả lời câu hỏi

Chiền chiện bay lên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 20)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chiền chiện bay lên và trả lời câu hỏi.

Mẹ con cá chuối (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 19)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Mẹ con cá chuối và trả lời câu hỏi.

Hoa đỏ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 22)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Hoa đỏ và trả lời câu hỏi.

Rau khúc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 21)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Rau khúc và trả lời câu hỏi.

Ba con búp bê đầu tiên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 20)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Ba con búp bê đầu tiên và trả lời câu hỏi.

Bài học của gà con (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 18)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Bài học của gà con rồi trả lời câu hỏi.

Trái Đất (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 17)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Trái Đất rồi trả lời câu hỏi.

Hãy cho mình một niềm tin (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 16)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Hãy cho mình một niềm tin và trả lời câu hỏi.

Anh bù nhìn (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 18).

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Anh bù nhìn và trả lời câu hỏi.

Hoa tóc tiên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 17).

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Hoa tóc tiên và trả lời câu hỏi.

Cây âm nhạc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4- đề số 16)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây âm nhạc rồi trả lời câu hỏi.

Điều nên làm ngay (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 15)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Điều nên làm ngay rồi trả lời câu hỏi.

Có những dấu câu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 19)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Có những dấu câu và trả lời câu hỏi.

Chiếc bi đông của ông tôi (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 18)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chiếc bi đông của ông tôi và trả lời câu hỏi.

Cho và nhận (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 17)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cho và nhận và trả lời câu hỏi

Hoa tặng mẹ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 16)

14 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Hoa tặng mẹ và trả lời câu hỏi.

Cây đề (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 15)

14 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây đề và trả lời câu hỏi.

Đang còn ưu đãi

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.145.000 VND
Đặt mua tại TiengAnhK12
Đặt mua tại TiengAnhK12