Trắc nghiệm môn Tiếng Việt

Người liên lạc nhỏ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 38)

16 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Người liên lạc nhỏ và trả lời câu hỏi

Ong thợ (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 38)

16 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Ong thợ rồi trả lời câu hỏi

Cua càng thổi xôi (Bài đọc hiểu lớp 3 - đề số 37)

16 Tháng Giêng 2018
Đọc bài thơ Cua càng thổi và trả lời câu hỏi

Hãy tập thể dục (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 36)

15 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Hãy tập thể dục và trả lời câu hỏi

Bốn anh tài (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 37)

15 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Bốn anh tài và trả lời câu hỏi

Cánh diều tuổi thơ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 35)

15 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Cánh diều tuổi thơ và trả lời câu hỏi

Con sông quê hương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 35)

14 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Con sông quê hương và trả lời câu hỏi

20 câu ôn tập môn tiếng Việt lớp 3 học kỳ 2

14 Tháng Giêng 2018
20 câu ôn tập môn tiếng Việt lớp 3 học kỳ 2

Chú Đất Nung (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 36_

14 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Chú đất nung và trả lời câu hỏi

Văn hay chữ tốt (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 35)

14 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Văn hay chữ tốt và trả lời câu hỏi

Chuỗi ngọc lam (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 35)

14 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Chuỗi ngọc lam và trả lời câu hỏi

Người thợ rèn (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 34_

14 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Người thợ rèn và trả lời câu hỏi

Hương cà phê (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 34)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Hương cà phê và trả lời câu hỏi.

Con búp bê vải (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 33)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn con búp bê vải và trả lời câu hỏi

Cô bé làng Chăm (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 33)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Cô bé làng Chăm và trả lời câu hỏi.

Cổ tích về ngọn nến (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 32)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Cổ tích về ngọn nến và trả lời câu hỏi.

Chiều ngoại ô (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 34)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Chiều ngoại ô và trả lời câu hỏi.

Vời vợi Ba Vì (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 33)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Vời vợi Ba Vì và trả lời câu hỏi.

Chiếc lá non (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 32)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Chiếc lá non và trả lời câu hỏi.

Nai tắm suối (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 31)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Nai tắm suối và trả lời câu hỏi.

Ưu đãi mua chung

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND