Trắc nghiệm môn Tiếng Việt

Người liên lạc nhỏ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 38)

16 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Người liên lạc nhỏ và trả lời câu hỏi

Ong thợ (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 38)

16 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Ong thợ rồi trả lời câu hỏi

Cua càng thổi xôi (Bài đọc hiểu lớp 3 - đề số 37)

16 Tháng Giêng 2018
Đọc bài thơ Cua càng thổi và trả lời câu hỏi

Hãy tập thể dục (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 36)

15 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Hãy tập thể dục và trả lời câu hỏi

Bốn anh tài (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 37)

15 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Bốn anh tài và trả lời câu hỏi

Cánh diều tuổi thơ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 35)

15 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Cánh diều tuổi thơ và trả lời câu hỏi

Con sông quê hương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 35)

14 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Con sông quê hương và trả lời câu hỏi

20 câu ôn tập môn tiếng Việt lớp 3 học kỳ 2

14 Tháng Giêng 2018
20 câu ôn tập môn tiếng Việt lớp 3 học kỳ 2

Chú Đất Nung (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 36_

14 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Chú đất nung và trả lời câu hỏi

Văn hay chữ tốt (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 35)

14 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Văn hay chữ tốt và trả lời câu hỏi

Chuỗi ngọc lam (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 35)

14 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Chuỗi ngọc lam và trả lời câu hỏi

Người thợ rèn (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 34_

14 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Người thợ rèn và trả lời câu hỏi

Hương cà phê (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 34)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Hương cà phê và trả lời câu hỏi.

Con búp bê vải (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 33)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn con búp bê vải và trả lời câu hỏi

Cô bé làng Chăm (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 33)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Cô bé làng Chăm và trả lời câu hỏi.

Cổ tích về ngọn nến (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 32)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Cổ tích về ngọn nến và trả lời câu hỏi.

Chiều ngoại ô (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 34)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Chiều ngoại ô và trả lời câu hỏi.

Vời vợi Ba Vì (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 33)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Vời vợi Ba Vì và trả lời câu hỏi.

Chiếc lá non (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 32)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Chiếc lá non và trả lời câu hỏi.

Nai tắm suối (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 31)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Nai tắm suối và trả lời câu hỏi.

Đang còn ưu đãi

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.145.000 VND
Đặt mua tại TiengAnhK12
Đặt mua tại TiengAnhK12