10 câu đố tiếng Anh về tên các nước

19 Tháng Mười Hai 2017 4127 lượt đọc

Các bố mẹ có thể dùng những câu đố này để cùng con luyện từ vựng tiếng Anh - chủ đề các nước trên thế giới. Phần câu hỏi và phần trắc nghiệm để biết đáp án được tách riêng nhằm tiện cho bố mẹ nào muốn in ra nhé!

Countries Quiz

Finish the sentences by matching countries with the provided clues.

England, Japan, France, Greece, Russia, Australia, USA, New Zealand, Egypt, India

 

1. Koalas and kangaroos are found in ____________________________

2. The Sphinx is found in ______________________________________

3. The Statue of Liberty is found in ______________________________

4. The Eiffel Tower is found in __________________________________

5. The city of Tokyo is found in _________________________________

6. The Parthenon is found in ___________________________________

7. Kiwi birds are found in ______________________________________

8. Stonehenge is found in _____________________________________

9. The city of Moscow is found in _______________________________

10. The Taj Mahal is found in ___________________________________

(Theo funenglishgames)

Đăng kí nhận bản tin từ ConTuHoc

Nếu bạn muốn hàng tháng nhận được từ ConTuHoc bản tin tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 100K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc.com

 

Thông tin, đánh giá các trường tại Hà Nội

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.250.000 VND
1.070.000 VND 800.000 VND
600.000 VND 200.000 VND

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CONTUHOC

CEC khuyến nghị tất cả các phụ huynh HS mua tài khoản Raz-kids mở rộng cho con đọc tiếng Anh tại nhà

 

Chat với ConTuHoc