Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 3: Quy tắc đối với Danh từ

18 Tháng Mười Hai 2017 2137 lượt đọc

Quy tắc nhấn trọng âm đối với Danh từ

1. Quy tắc:

Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:

 • Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn: Ex:
  • parcel/'pɑ:səl/       => Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn: /ə/.
  • valley/'væli/   => Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn /i/
  • product/ˈprɒdʌkt/     => Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn /ʌ/

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 khi:

 • Âm tiết thứ hai có nguyên âm dài: Ex:
  • typhoon/taɪˈfuːn/
  • ballon/ bəluːn/ 
 • Âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi:
  • Ex: + advice/əd'vais/
  • device/diˈvais/

2. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại:

(Tổng hợp)

Đăng kí nhận bản tin từ ConTuHoc

Nếu bạn muốn hàng tháng nhận được từ ConTuHoc bản tin tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 100K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc.com

 

Thông tin, đánh giá các trường tại Hà Nội

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.250.000 VND
1.070.000 VND 800.000 VND

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CONTUHOC

CEC khuyến nghị tất cả các phụ huynh HS mua tài khoản Raz-kids mở rộng cho con đọc tiếng Anh tại nhà

 

Chat với ConTuHoc