20 ĐIỀU TRẺ CẦN HỌC VỀ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN – PHẦN 5 (18+ TUỔI)

01/2015. Theo www.moneyasyougrow.com

 

Thêm 4 quy tắc tài chính cá nhân cho trẻ từ 18 tuổi

17. CHỈ DÙNG THẺ TÍN DỤNG NẾU có thể thanh toán đầy đủ khi đến hạn

– Con phải hiểu rằng khi cha mẹ ký bảo lãnh mở thẻ, thì việc con thanh toán chậm cũng ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng của cha mẹ.
– Việc thanh toán trễ hạn vừa gây ố lịch sử tín dụng, vừa ảnh hưởng xấu đến khả năng xin việc làm của con.
– Hãy chọn dùng một loại thẻ có mức lãi suất thấp và miễn phí thường niên.
– Có thể có lúc con có khoản chi đặc biệt bất thường và không thể thanh toán hết ngay, đành phải chịu phí. Vì thế đừng có để những khoản chi thông thường cũng rơi vào hoàn cảnh này.
– Tới federalreserve.gov để học thêm về các quy tắc tín dụng.

18. CẦN BẢO HIỂM SỨC KHOẺ

– Với dịch vụ bảo hiểm sức khoẻ, con cũng cần so sánh chọn lựa như khi mua sắm bất kì thứ gì khác.
– Cha mẹ có thể mua một gói bảo hiểm sức khoẻ chung mà có con được hưởng trong đó.
– Khi có ô tô riêng, con cũng nên mua bảo hiểm ô tô.

19. Cần tích trữ được ít nhất 03 tháng sinh hoạt phí để đề phòng sự cố bất ngờ

– Kê ra xem một tháng cần chi tiêu những gì, hết bao nhiêu, để tính ra số tiền đủ dùng cho 03 tháng.
– Cất số tiền trên ở một nơi an toàn, ví dụ như ở một ngân hàng đáng tin cậy,
– Nếu có thể hãy để dành được cho 6 đến 9 tháng thay cho chỉ 3 tháng.
– Khi đã có được phần tiết kiệm dự phòng trên, đừng dừng lại mà cố gắng tiếp tục để dành ra được ít nhất 10% thu nhập hàng tháng.

20. Khi ĐẦU TƯ, cân nhắc kỹ RỦI RO và phí thường niên

– Hãy tham gia ngay quỹ đầu tư/bảo hiểm hưu trí hay bảo hiểm xã hội khi con bắt đầu có thu nhập ổn định.
– Đặt hết trứng vào một giỏ là rất rủi ro, nên con cần đầu tư tiền vào vài chỗ.
– Tính toán kỹ xem ngoài mức lãi suất thì mức phí thường niên của từng loại là bao nhiêu để chọn lựa.
– Đặt ra các mục tiêu cho bản thân như là đi học đại học, hay mua nhà trong vòng 10 năm, hay mua xe trong 5 năm, và lập kế hoạch chi tiết để đạt được.

 

Để lại bình luận
Chat với ConTuHoc