RSS

Blog posts tagged with 'exams'

KHUNG QUY CHIẾU TRÌNH ĐỘ NGÔN NGỮ CHÂU ÂU VỚI CÁC KỲ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH
Khung trình độ Chung Châu Âu (CEFR – viết tắt của Common European Framework for Reference, tên đầy đủ là Khung Quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu Âu) được Hội đồng châu Âu xây dựng nhằm thiết lập tiêu chuẩn quốc tế trong việc học, giảng dạy và đánh giá tất cả các ngôn ngữ châu Âu hiện đại. Các hệ thống đánh giá phổ biến hiện nay như IELTS, TOEIC, TOEFL, đều có thể quy chiếu sang CEFR.
Chat với ConTuHoc