Các site miễn phí để trẻ tìm hiểu thông tin khoa học và theo dõi tin tức xã hội

Tuy con gái lớn vẫn còn đang lặn ngụp "bò từ ruộng lên bờ" bằng chặng đường học tiếng Anh cho tuổi 9-11 của Lịch trình khai thác tài nguyên, mình cứ tìm chọn các site hay cho tìm hiểu thông tin khoa học và theo dõi tin tức xã hội ở chặng 11-13 tuổi đây:

Các site để tìm hiểu thông tin khoa học

Các site tin tức xã hội

Để lại bình luận
Chat với ConTuHoc